Get Support

123-456-789-10

TR | EN | RU | ES | AR

Bohçalama metodu ile temel yalıtımı

Bohçalama metodu ile temel yalıtımı

Bohçalama metodu bina temelinin bir membran tabakası ile çepeçevre sarılmasıdır. Bu yöntemde önce yalıtım tabakası hazırlanır ve bu ''bohça''nın içine temel oturtulur. Öncelikle bitümlü membran tabakasının üzerine serileceği sağlam zemin hazırlanmalıdır. Bu zemin düzgün yüzeyli bir grobeton katmanıdır.

Bu katmanın üzerine en az iki kat 3 veya 4 mm kalınlığında polyester keçe taşıyıcılı EMÜLZER Membran yapıştırılır. Bohçalama uygulamalarında membran altına astar uygulanmaz (Resim 1). Membranlar enlemesine 10 cm, boylamasına ise 15 cm birbiri üzerine bindirilerek ve şalümo ile eritilerek yapıştırılır. İlk katta membranların ek yerlerinden birbirine yapıştırılması yeterlidir. İkinci kat yana doğru 50 cm ve boyuna 5 metre şaşırtma yapılarak yapıştırılmalıdır. İlk ve ikinci katlar enine-boyuna şeklinde dik açı ile şaşırtılarak uygulanmaz. İkinci kat membranlar ilk kat uygulamaya tamamen yapıştırılmalıdır.

Noktasal yapıştırma doğru değildir. Zemin yalıtım tabakasının perde yalıtımı ile birleştirilebilmesi için kenarlarda yaklaşık 1 metre fazlalık bırakılmalıdır. Perdelerin yalıtımında aynı tip membran kullanılabilir, ancak polyester keçe takviyeli Emülzer PLUS likit membran uygulanması daha pratik ve sağlıklı bir uygulamadır. Uygulama sonrasında yalıtımın korunması için en az 100g/m² ağırlığında geotekstil keçe ile yalıtım tabakasının korunması sağlanmalıdır (Resim 3).

Bütün dik açılar mutlaka pahlanmalıdır. Bu amaçla Türkiye'de sadece Emülzer tarafından üretilen Şalümo uygulamalı bitümlü pah bandı kullanılmasını tavsiye ederiz (Resim 4).
 

Türk Malı
Türk Ak
İzoder
Suder
Szutest