Get Support

123-456-789-10

TR | EN | RU | ES | AR

Kristalize yalıtım harcı Permo Chim Crystal hakkında bilmek istedikleriniz

  • Anasayfa
  • Uygulamalar
  • Kristalize yalıtım harcı Permo Chim Crystal hakkında bilmek istedikleriniz

Kristalize yalıtım harcı Permo Chim Crystal hakkında bilmek istedikleriniz

PERMO CHIM CRYSTAL KRİSTALİZE SU YALITIM HARCI SORULAR VE CEVAPLAR

S.1 “PERMO CHIM CRYSTAL” nedir?

C.1 Yüksek nitelikli çimento, silika ve nemle aktif hale gelen çeşitli kimyasal maddelerin karışımlarından oluşan bir izolasyon harcıdır. İçerdiği kimyasal katkılar, betonun içerisindeki serbest kireç ile reaksiyona girerek betonun içerisine derinlemesine nüfuz eder, kılcal boşluk ve gözeneklerde çözülmeyen, erimeyen kristaller oluştururlar. Bu kristaller, kılcal yapıdan suyun geçişini engelleyerek tam bir yalıtım sağlarken, hava ve su buharının geçişine mani olmadığından yapının nefes almasına imkan tanırlar. Kristal oluşumu ve nüfuz etme derecesi, betonun yoğunluğuna ve yüzeyin emiciliğine bağlıdır.

S.2 “PERMO CHIM CRYSTAL” kullanımının avantajları nelerdir?

C.2 - Uygulandığı satıh ile bütünleşerek, aşınmayan, yırtılmayan, delinmeyen, yüzeyden ayrılmayan, tam ve sürekli bir su yalıtımı sağlarlar. - Donatı demiri ve betonunu, sudan kaynaklanan aşınma etkilerine karşı korur. - Suyla her temas ettiğinde, koruyucu çözülmez kristal oluşumu yeniden başlar ve böylece yıllar boyunca su geçirimsizlik sağlar. - Toksik olmadığından su depoları kullanımı için idealdir. -Yatay iş derzlerinde oluşabilecek yalıtım sorununa karşı PERMO CHIM CRYSTAL kuru serpme uygulaması son derece kolay ve etkili bir yöntemdir. - PERMO CHIM CRYSTAL, uygulama yüzeyi yönündeki su basıncına olduğu kadar (pozitif su basıncı) ters yönden gelen su basıncına da (negatif basınç) aynı derecede etkilidir.

S.3 “PERMO CHIM CRYSTAL”in “Pozitif Yönden” kullanım alanları nelerdir?

C.3 - Beton su depoları - Sarnıçlar - Yüzme havuzları - Barajlar - Beton borular - Galeri, drenaj ve su kanalları - Temellerde, istinat ve perde duvarlarında - Balkonlarda beton çiçeklik içlerinde su geçirimsiz bir tabaka elde etmek için

S.4 “PERMO CHIM CRYSTAL”in “Negatif Yönden” kullanım alanları nelerdir?

C.4 - Su depolarının dıştan yalıtımı - Bodrum kat duvarlarının içten yalıtımı - Temeller - Tüneller - İstinat duvarları - Asansör boşluklarında - Yatay iş derzlerinde

S.5 “PERMO CHIM CRYSTAL” uygulanacak yüzey nasıl hazırlanır?

C.5 - Uygulama yapılacak yüzey toz, yağ, boya kalıntıları, kür malzemeleri, silikon gibi su itici malzemelerden iyice temizlenmiş olmalıdır. - Betonun zayıf olan kısımları var ise bu bölümler tamir edilmeli, iyi tutunmamış sıva kaldırılmalı, yüzey düzgün ve sağlam bir hale getirilmelidir. - Yüzeyde çatlaklar var ise önce temizlenmeli sonra tamir harcı ile tamir edilmelidir. - Yüzey kuru ise uygulama öncesinde bol su ile doyurulmalı ve uygulama esnasında nemli tutulmalıdır.

S.6 “PERMO CHIM CRYSTAL” uygulanacak yüzeydeki çatlaklar nasıl tamir edilir?

C.6 - Statik yani binanın hareket görmeyen kısımlarındaki çatlaklar mevcut ise, önce temizlenmeli sonra da nemlendirilerek EMÜLZER LATEX’li sıva ve herhangi bir tamir harcı ile tamir edilmelidir. - Dinamik yani hareketli çatlaklar mevcut ise, hareketli derzlerde uygulanan elastik derz dolgular ile çatlaklar su geçirimsiz hale getirilmelidirler.

S.7 “PERMO CHIM CRYSTAL” uygulama yöntemleri nelerdir?

C.7 - İzolasyonu yapılması istenen yerin özelliğine bağlı olarak PERMO CHIM CRYSTAL 4 türlü kullanılır: 1- Kuru Serpme: Soğuk derz uygulamalarında, yatay yüzeylerde PERMO CHIM CRYSTAL direkt olarak toz halinde serpilir. Ayrıca zemin su seviyesinin yüksek olduğu durumlarda tesviye betonunun dökümünden hemen önce, döşeme betonu yüzeyine toz olarak da uygulanabilir. 2- PERMO CHIM CRYSTAL Şerbet: 1 ölçü su ile 2,25-2.5 ölçü toz halinde PERMO CHIM CRYSTAL karıştırılırsa, PERMO CHIM CRYSTAL şerbet elde edilir. Bu işlemlerde daima su PERMO CHIM CRYSTAL’in üzerine ilave edilmelidir. Soğuk derz uygulamalarında, düşey yüzeylerde PERMO CHIM CRYSTAL’in şerbet halinde uygulanması tavsiye edilir. Ayrıca su akıntısı gelen deliklerin ve tüm yüzeyin izolasyonunda uygulanır. 3- PERMO CHIM CRYSTAL Sıva: 1 ölçü PERMO CHIM CRYSTAL ile 2 ölçü kumun karıştırılarak, bu karışıma mala kıvamı elde edinceye kadar su ilavesiyle elde edilir. Yüzeyden su akıntısı gelen deliklerin tıkanması işlemlerinde ve çok eski beton, tuğla duvar veya briketler için 2.kat PERMO CHIM CRYSTAL şerbet uygulaması yerine 5-10 mm. kalınlığında PERMO CHIM CRYSTAL sıva uygulaması tavsiye edilir. 4- PERMO CHIM CRYSTAL Tıkama Harcı: 3-4 ölçü toz PERMO CHIM CRYSTAL ile 1 ölçü EMÜLZER SPEED-X LİKİT karıştırılır ve deliklerin kapanmasında kullanılır. Bu karışım çok çabuk priz aldığından, az miktarda hazırlanır, iyice karıştırılır ve hızla uygulanır.

S.8 Su sızıntısı olan delikler nasıl kapatılır?

C.8 - Delikler su basıncını azaltmak için matkapla suyun rahatça akmasını sağlayacak kadar derinleştirilir. - Eğer sızıntı birden fazla yerden ise, duvarın alt kısımlarına doğru suyun rahatça akmasını sağlayacak kadar büyüklükte delikler açılır. - İnce bir plastik boru tıkama harcı ile deliğe tespit edilir ve suyun sadece takılan borulardan akması sağlanır. - Delikler iyice temizlenir ve içine 1 kat PERMO CHIM CRYSTAL şerbet sürülür. - PERMO CHIM CRYSTAL şerbet henüz yaş iken PERMO CHIM CRYSTAL sıvası ile delik tamamen sıvanır (plastik hortum çevresi) ve 24 saat kürünü alması beklenir. -Yüzeyin delikler dışında kalan kısımlarının izolasyonu tamamlandıktan sonra, hortum çıkarılır ve hortumun çıkarıldığı delik EMÜLZER SPEED-X POWDER şok priz tozu ile tıkanır. - Tıkama harcı sertleşene kadar yaklaşık 1-2 dakika eldivenli elle bastırılır. - PERMO CHIM CRYSTAL sıva kürünü aldıktan sonra yalıtım, deliğin çevresini de için alacak şekilde PERMO CHIM CRYSTAL şerbet sürülerek tamamlanır.

S.9 PERMO CHIM CRYSTAL şerbet uygulaması nasıl yapılır?

C.9 - Uygulama yapılacak zemin nemlendirilir. - Talimatlarına göre hazırlanan PERMO CHIM CRYSTAL şerbet fırça ile 1 kat sürülür. 1. kat henüz tam olarak kurumamışken, hava sıcaklığına bağlı olarak 3-4 saat sonra 2. kat birbirine dik gelecek şekilde sürülür.

S.10 PERMO CHIM CRYSTAL ile tam bir su yalıtımı kaç günde sağlanır?

C.10 - Tam bir su yalıtımı genellikle uygulamadan 7 gün sonra elde edilir. PERMO CHIM CRYSTAL’in uygulama sonrasında çabuk kuruması önlenmeli ve 5-7 gün nemli kalması sağlanmalıdır. Bunun için normal kürleme işleminde olduğu gibi su püskürtülmesi veya nemli çuval serilmesi faydalıdır. Ayrıca kür süresi boyunca PERMO CHIM CRYSTAL güneş, don, rüzgar gibi hava tesirlerine karşı korunmalıdır.

S.11 Kür malzemelerinin PERMO CHIM CRYSTAL ile kullanılması uygun mudur?

C.11 - Uygun değildir. Hem uygulama yapılacak zemin üzerinde kür malzemesi var ise temizlenmelidir, hem de PERMO CHIM CRYSTAL uygulanmış zemin üzerine kür malzemesi sürülmemelidir.

S.12 PERMO CHIM CRYSTAL uygulaması yapılacak betonun priz süresini tamamlamış olması gerekli midir ?

C.12 - Hayır, PERMO CHIM CRYSTAL için gerekli olan su kürü, betonda da gerekli hidratasyonu sağladığından, PERMO CHIM CRYSTAL kalıp sökümünden hemen sonra uygulanabilir.

S.13 PERMO CHIM CRYSTAL su depolarında kullanıldığında depo ne zaman su ile doldurulabilir?

C.13 - Su basıncı kristal oluşumunu ve nüfuz etmesini çabuklaştırdığından, su depoları gibi yapılar son kat PERMO CHIM CRYSTAL uygulamasından 24 saat sonra su ile doldurulabilir.

S.14 PERMO CHIM CRYSTAL uygulanmış bir yüzeye tekrar uygulama yapılabilir mi?

C.14 - Yapılabilir.

S.15 PERMO CHIM CRYSTAL uygulanan yüzey üzerine boya yapılabilir mi?

C.15 -Hayır, bunun için PERMO CHIM CRYSTAL henüz yaşken üzerine sıva yapılmalı ve boya, vs. sıvanın üzerine uygulanmalıdır.

S.16 Briket üzerine PERMO CHIM CRYSTAL direkt olarak uygulanabilir mi?

C.16 -Evet, ama 2. kat PERMO CHIM CRYSTAL şerbet uygulaması yerine 5-10 mm. kalınlığında PERMO CHIM CRYSTAL sıva yapılması tavsiye edilir.

S.17 Tuğla duvar üzerine PERMO CHIM CRYSTAL direkt olarak uygulanabilir mi?

C.17 -Hayır, tuğla bünyesinde çimento bulunmadığı için PERMO CHIM CRYSTAL uygulamak fayda vermez. Çimentosuz yüzeylerde PERMO STOP veya EMÜLZER F katkılı ve min. 4-5 cm. kalınlığında sıva yapılmalıdır.

S.18 PERMO CHIM CRYSTAL uygulanan yüzeylere seramik yapıştırıcıları kullanarak fayans ve seramik uygulanabilir mi?

C.18 -Evet, ancak PERMO CHIM CRYSTAL henüz yaşken üzerine direkt olarak seramik yapıştırıcısı sürülerek kaplama yapılabilir. Eğer bu tür kaplamalar kürünü almış PERMO CHIM CRYSTAL üzerine yapılmak isteniyorsa yüzeyin üzerinde kalan kristaller su ile seyreltilmiş hidroklorik asit (çamaşır suyu) ile silinerek üzerine sıva yapılır.

S.19 Su ile seyreltilmiş hidroklorik asit (çamaşır suyu) ile yüzey temizliği PERMO CHIM CRYSTAL’in yapısını bozmaz mı?

C.19 -Hayır, PERMO CHIM CRYSTAL’in oluşturduğu şerbet, sadece içindeki kristalleri yüzeyin içine taşımasına yardımcı olan bir köprü görevi gördüğünden yüzeyden temizlenme işlemi PERMO CHIM CRYSTAL’in su yalıtım özelliğini kesinlikle etkilemez.

S.20 Uygulama da önerilen PERMO CHIM CRYSTAL kullanım miktarları nedir?

C.20 1- Kuru Serpme: 1kg/m² tavsiye edilir. 2- PERMO CHIM CRYSTAL Şerbet: Negatif su basıncında 2 katta toplam 2 kg/m² Pozitif su basıncında 2 katta toplam 1-2 kg/m² 3-PERMO CHIM CRYSTAL Sıva: 5 mm kalınlığında sıva için 2-3 kg/m²

S.21 PERMO CHIM CRYSTAL kimyasal madde depolama tanklarının içerisinde de uygulanabilir mi?

C.21 -Hayır, PERMO CHIM CRYSTAL su izolasyonuna yönelik hazırlanmış bir malzemedir. Ancak tuz oranı yüksek sularda da (deniz suyu, vs.) kullanılabilir.

S.22 PERMO CHIM CRYSTAL cildi tahriş eder mi?

C.22 -Deri, göz ve ağızla temas ettirilmemelidir. Hassas ciltlerde deriyi tahriş edebilir. Eldiven kullanarak uygulama yapılması tavsiye edilir.

S.23 PERMO CHIM CRYSTAL depolama süresi ne kadardır?

C.23 -Nemsiz ve kuru bir ortamda, mümkünse palet üzerinde en fazla 10 kat istif ile 12 aydır.

S.24 PERMO CHIM CRYSTAL düşük sıcaklıklarda uygulanabilir mi?

C.24 -Tüm çimento bazlı ürünlerde olduğu gibi PERMO CHIM CRYSTAL de +5°C ila +35°C arasındaki sıcaklıklarda uygulanmalıdır.

S.25 Katılaşan karışıma su katılırsa veya matkap ile karıştırarak sulandırılırsa ne olur?

C.25 Karışım sulanır, fakat kullanılmamalıdır, çünkü çimento reaksiyonu başlamış olduğundan yapışma özelliği azalır ve tabaka halinde dökülür

Türk Malı
Türk Ak
İzoder
Suder
Szutest