Get Support

123-456-789-10

TR | EN | RU | ES | AR

Dilatasyon Derzlerinin Yalıtımı (Soğuk Uygulama)

Dilatasyon Derzlerinin Yalıtımı (Soğuk Uygulama)

Uygulama yapılacak yüzeyler kuru ve temiz olmalıdır. Derz kenarları tel fırça, spiral motoru veya kumlama yoluyla temizlenmelidir. Mümkünse derz boşluğuna basınçlı hava tutulmalıdır. Derz yanakları Emülzer PU Astar ile astarlanır. Derzin fazla derin bölümleri polietilen fitil ile doldurulur. PE fitil derz genişliğinden %20 daha kalın olmalıdır. Yatay derzlerde DDM 2K, düşey derzlerde ise tiksotropik HDM 2K kullanılır. Küçük kutuda bulunan sertleştirici ile büyük kovada bulunan ana malzemenin tamamı homojen bir görünüm alana kadar,ağır devirli matkap ile karıştırılır. Karışım yaklaşık 30 dakika içinde kullanılmalıdır, aksi taktirde geriye dönüşü olmayan jelleşme başlayacaktır. Uygulama yapılan alan en az 6-8 saat boyunca sudan korunmalıdır. Gerekli görülen hallerde bu uygulamanın üstüne Emülzer dilatasyon bandı monte edilir. Bu işlem için Emülzer Epoksi Montaj Macunu kullanılır.
 

Türk Malı
Türk Ak
İzoder
Suder
Szutest