Get Support

123-456-789-10

TR | EN | RU | ES | AR

BTB-Cam mozaik Kaplı Cephelerin Yalıtımı

BTB-Cam mozaik Kaplı Cephelerin Yalıtımı

Cam mozaik kaplı yüzeylerin su geçirmez olduğu düşünülse de genellikle cam elemanların aralarındaki derzlerden su ve rutubet geçişi olmaktadır (Resim 1). Bu durumun çaresi henüz yapım aşamasında, derz dolgu harcının suyuna Emülzer LATEX katmaktan ibarettir. Dolgu harcının ağırlığının %10 ila 20’si kadar Emülzer LATEX, harç suyuna karıştırılır. Dolgu harcı bu su ile kıvama getirilir.

Böylece derzlerin su geçirimsizliği ve daha iyi yapışması sağlanmış olur. Eğer yapım aşamasında bu işlem yapılmadıysa, bu kez çare görünmez ve su itici özellikteki Saysilox kullanılmasıdır. Öncelikle yüzey temizlenir. Gerekli hallerde derz dolguları yenilenmelidir. Temizlenen ve tamiri yapılan yüzey kuruduktan sonra en üst hizadan başlayıp aşağıya doğru ilerleyerek bütün yüzey Saysilox ile doyurulur. En uygun uygulama bir kat Saysilox, rulo, fırça veya püskürtme yolu ile uygulandıktan sonra, henüz yüzey kurumadan ikinci katın uygulanmasıdır. Uygulama bittikten sonra Saysilox'un tamamen kuruması beklenmeden, nemli bir bez ile yüzeydeki fazla sıvı silinmelidir. Aksi takdirde cam mozaikler üzerinde belli-belirsiz bir matlık kalabilir. Saysilox kurur kurumaz su itici etkisini gösterir.

Tam olarak kürlenmesi birkaç gün sürer. İlk aylarda görülen inci efekti daha sonra azalsa da, yüzey su itici özelliğini kaybetmez. Bu uygulama sonucunda yüzey kendi kendini temizler hale geleceği için, her yağışta yüzeyde biriken tozlar, emilmeden akıp gider ve istenmeyen kararmaların da önüne geçilmiş olur.
 

Türk Malı
Türk Ak
İzoder
Suder
Szutest