Get Support

123-456-789-10

TR | EN | RU | ES | AR

Dilatasyon Derzlerinin Yalıtımı (Sıcak Uygulama)

Dilatasyon Derzlerinin Yalıtımı (Sıcak Uygulama)

Uygulama yapılacak yüzey kuru ve temiz olmalıdır. Derz cidarları tel fırça, spiral motoru veya kumlama yoluyla temizlenmelidir. Mümkünse derz boşluğuna basınçlı hava tutulmalıdır. Daha iyi bir aderans sağlanabilmesi için cidarlar Emülzer C ile astarlanır (Resim 2).

Derz dolgusunun uygun derinlikte dökülebilmesi için, derzin tabanına polietilen fitil yerleştirilir ve sıcaktan etkilenmemesi için üstü kumla örtülür. EMÜLDERZ, yaklaşık 160°C sıcaklığa kadar ısıtıldıktan sonra karıştırılıp derze dökülür (Resim 3).

Trafiğe maruz kalacak alanlarda üzerine kum serpilir. Yaklaşık 1 saat sonra kullanıma uygundur. Sıcaklık 180 dereceyi aşarsa veya birkaç kez ısıtılıp soğutulursa ürün evsafını kaybeder ve tekrar ıslah edilemez. Çift cidarlı özel kazanda veya direkt olarak ocak üzerinde ısıtılabilir (Resim 1).

5000 kg ve üzeri kullanımlarda firmamız tarafından geçici olarak çift cidarlı özel kazan temin edilir. Beton sulama kanalında derz yalıtımı amaçlı

Türk Malı
Türk Ak
İzoder
Suder
Szutest