Get Support

123-456-789-10

TR | EN | RU | ES | AR

Em-Poxy KY Kendinden Yayılan Tip

Tanımı
Emülzer® Em-Poxy KY epoksi esaslı, solvent (çözücü) içermeyen, iki bileşenli, düz ve parlak yüzeyli bir boya ve zemin kaplama malzemesidir.

Poz
Bayındırlık Bakanlığı Poz No: 04.506/D2

Kullanım Alanları
• İlaç,
• Gıda,
• Otomotiv,
• İçecek sanayisinde,
• Mutfaklarda,
• Hastahanelerde,
• Tüm üretim, paketleme ve depolama alanlarında,
• Bilgi işlem ve kontrol odalarında,
• Uçak bakım hangarlarında,
• Otoparklarda.

Uygulama
• Uygulama yapılacak betonun basınç dayanımı min. 25 N/mm 2 ve çekme dayanımı min. 1,5 N/mm 2 olmalıdır.
• Olası hareketler dikkate alınarak uygun derz planı yapılmalı ve gereken derzler kaplamaya taşınmalıdır.
• Yüzey temiz olmalı, kir, yağ, eski kaplama, yüzey kür malzemeleri gibi yabancı maddelerden arındırılmış olmalıdır.
• Boşluklar ve delikler öncelikle tamamen açılmalı, daha sonra kum katılarak macun haline getirilmiş Em-Poxy A veya Em-Poxy WB ile doldurulmalıdır.
• Yüzeydeki yüksek yerler aşındırılarak temizlenmelidir.
• Tüm tozlar, gevşek ve oynak parçacıklar fırça ve/veya vakumlu süpürge ile yüzeyden uzaklaştırılmalıdır.
• Uygulama sırasında ortam sıcaklığı +10°C iken bağıl nem %50’yi, +30°C iken %80’i aşmamalıdır.
• Uygulama yapılacak yüzeyin sıcaklığı +10°C ile +30°C arasında olmalıdır.
• Uygulama yapılacak yüzeyin sıcaklığı, çiğlenme noktasından 3°C fazla olmalıdır.
• Soğuk havalarda yapılacak uygulamalarda ortam ve yüzey sıcaklığı, ısıtıcılar yardımı ile artırılmalı, Em-Poxy WB kapları bir gece önceden +20°C’de depolanmalıdır.

A ve B bileşenleri önce kendi içlerinde karıştırılmalıdır. Daha sonra B bileşeni (sertleştirici), A bileşeni üzerine katılarak 300-400 devir/ dakikalık mekanik bir karıştırıcı ile homojen bir hal alıncaya kadar min. 3 dakika karıştırılmalıdır. Karışım, önceden hazırlanmış yüzeye merinos rulo ile her biri 250 mikron kalınlık sağlayacak şekilde iki kat olarak uygulanır.
Kalın kaplama elde etmek için, karışıma ağırlıkça 1:1’e kadar kum (0,1-0,3 mm) ilave edilebilir. Bunun için önce A ve B bileşenleri karıştırılmalı, daha sonra azar azar kum eklenmelidir. Uygulama mala
ile yapılır.
Takip eden katların, gerekli uygulama süresi içinde uygulanması çok önemlidir. Aksi halde katlar arasında yapışma olmayacak ve son kat zaman içinde yer yer soyulacaktır.

Avantajlar
• Solvent (çözücü) içermez ve gerektirmez.
• Kimyevi ve mekanik dayanımı yüksektir.
• Yapışma direnci yüksektir.
• Aşınma direnci yüksektir.
• Gözeneksiz ve pürüzsüz yüzeyi nedeniyle kolay temizlenir.
• Steril koşullara uygundur. Hijyeniktir.

Fiziksel Özellikleri
Renk : RAL renkleri
Karışım yoğunluğu : 1,6 gr/cm 3
Betona yapışma dayanımı : > 3 N/mm 2
Kapta kalma süresi : 20°C'de 50 dakika
Yeni kat uygulama süresi : 20°C'de 12-18 saat
Tam kürlenme süresi : 7 gün

Tüketim
Emülzer® Em-Poxy KY her bir kat 250 mikron olacak şekilde uygulandığında iki kat için sarfiyat 800 gr/m 2 olacaktır. Kumlu uygulamalarda ve pürüzlü yüzeylerde daha fazla malzeme kullanımı gerekir.

Ambalaj
A + B Bileşeni = Net 12,5 kg Set
 

Türk Malı
Türk Ak
İzoder
Suder
Szutest