Get Support

123-456-789-10

TR | EN | RU | ES | AR

Emülzer® Plus - Anti Root - Kök Geçirimsiz Likit Membran

Tanımı
EMÜLZER® PLUS-ANTİ ROOT, suya ve rutubete karşı kullanılan, modifiye bitüm ve solvent esaslı, tek komponentli, kök geçirimsiz, kullanıma hazır likit membrandır.
Bünyesindeki solventin buharlaşmasından sonra, sürüldüğü yüzeye kuvvetli bir şekilde yapışarak suya ve köklere karşı dayanıklı süper elastik bir tabaka oluşturur.

Kullanım Alanları
-Teras bahçelerde, çiçeklik içlerinde, yağış sularına ve bitki köklerine karşı.
-Üzeri toprakla doldurulacak yeraltı garajları ve yapılarının su izolasyonunda.
-Temellerde, temel kazıklarında, istinat ve perde duvarlarında, zemin nemi ve sızıntı sularına karşı.
-Galeri, drenaj ve su kanallarının yalıtımında kullanılır.

Uygulama
EMÜLZER PLUS-ANTİ ROOT, uygulama yapılacak yerin sadece suyla temas eden tarafına ugulanır. Hazır bir malzemedir. Isıtma, inceltme gerektirmez, Fırça, rulo, gelberi veya basınçsız püskürtücülerle uygulanabilir. Kuvvetli yapışma sağlamak, tozdan arındırmak ve uygulamanın ömrünü uzatmak için astar olarak metal olmayan yüzeylerde EMİLKOTE, metal yüzeylerde ise EMÜLZER CSP kullanılmalıdır. EMÜLZER PLUS-ANTI ROOT, yaklaşık 2 saat gibi kısa bir sürede kurumasına karşın, birkaç kat uygulama yapılacak hallerde, katlar arasında birer gün beklenmelidir. Daha yüksek basınçlara dayanması istenen hallerde, camtülü, keçe, file, tecrit bezi gibi taşıyıcılarla takviye edilerek, mükemmel sonuç elde edilebilir.

Avantajları
-Bitki köklerinin gelişimini durdurarak, izolasyona ve yapıya zarar vermesini önler.
-Herkes tarafından kolaylıkla uygulanabilir. Eksiz ve kesintisiz bir izolasyon tabakası oluşturur.
-Çok elastiktir. (%1000)
-Kullanıma hazırdır.
-Soğuk uygulamalıdır, ısıtma ve inceltme gerektirmez.
-Çok çabuk kurur
-Basınçlı suya dayanması isteniyorsa, geotekstil keçe, yalıtım filesi vb. taşıyıcı armatürlerle kullanılabilir.

Sarfiyat
Her katta 600 g/m² olacak şekilde, en az üç kat olarak uygulanmalıdır.

Ambalaj
Net: 17   kg metal kova

ESASI : Modifiye Bitüm
ÇÖZÜCÜ : Solvent
RENK : Siyah
KIVAM : Koyu Kıvamlı Sıvı
YOĞUNLUK : 0,98 g/cm3
YUMUŞAMA SICAKLIĞI : +86°C
UYGULAMA SICAKLIĞI : +5°C ila +35°C arası
UYGULAMA ŞEKLİ : Rulo, Gelberi veya Püskürtme Yolu ile
KATI MADDE ORANI : %65
KOPMA UZAMASI : % 1000
ELASTİKİ GERİ DÖNÜŞÜM : % 90
KURUMA SÜRESİ (20° C, % 65 BAĞIL NEMDE)  
DOKUNMA : 20 Dakika
İLK KURUMA : 2 Saat
SON KURUMA : 4 Saat
TEST KURUMASI  : 48 Saat
Türk Malı
Türk Ak
İzoder
Suder
Szutest