Get Support

123-456-789-10

TR | EN | RU | ES | AR

Asfalt 70/100 - 40/50 - 10/20

Tanımı
Petrol rafineri tesislerinde, damıtma kalıntısı olarak elde edilen bitümlü maddelerdir.

Kullanım Alanları
Sıcak uygulamalı su izolasyon malzemesi olarak kullanılır.
Ahşap parkelerin yapıştırılmasında kullanılır.(TİP I)
Isıdan etkilenmeyen ısı yalıtım levhalarının yapıştırılmasında kullanılır.
Çok yüksek sıcaklıklarda çalışan makinelerde kaydırıcı olarak kullanılır.
Pil ve lastik yapımında yardımcı madde olarak kullanılır.

Uygulama
İZOLASYON İÇİN:
Asfalt yaklaşık 180 derece sıcaklığa kadar ısıtıldıktan sonra, fırça ile yüzeye sürülür.

YAPIŞTIRMA İÇİN:
Parkeler/ısı yalıtım levhaları erimiş halde bulunan asfalta bandırılarak, teker teker uygun biçimde hazırlanmış yüzeye yapıştırılırlar.
Asfalt, yaklaşık 180ºC sıcaklığa kadar ısıtıldıktan sonra,  fırça veya mala ile küçük bir alana sürülür ve soğumadan parkeler yapıştırılır.

Avantajlar
Temini kolaydır.
En ekonomik yapıştırıcıdır.

Sarfiyat
Her sürüşte 1-1,5 kg /m2

Ambalajları
Net: 17 kg Metal Kutu
Sac varilde dökme

ASFALT ÇEŞİDİ 70/100 40/50 Eki.20    
T.S.       105 105 105    
TİP I II III    
POZ. NO.                                4.610 4.610 4.610    
PENETRASYON (25C, 5g)       70/100 40/50 Eki.20 ASTM D 5 EN 1426
YUMUŞAMA NOKTASI (°C)        43-51°C 60-70 80-100 ASTM D 36 EN 1427
AĞIRLIK DEĞİŞİMİ(ISINMA KAYBI)(en çok) 0,80%     ASTM D 6  
ALEVLENME NOKTASI (Minimum)      230 230 232 ASTM D 92 EN 22592
Kalıcı batma (Resid’in RTFOT sonrası batma değerinin ısıtma öncesi batma ile mukayesesi) %46 enaz     ASTM D 5 EN 1426
DUKTİLİTE (25°C, 5 cm/dak.)(Minimum)      10 cm 3 cm 1,3 cm ASTM D 113  
SERTLEŞME SONRASI YUMUŞAMA NOKTASI 45°C     ASTM D 36 EN 1427
TRİKLORETİLENDE ÇÖZÜNÜRLÜK (% AĞIRLIK)     99 99 99 ASTM D 2042 EN 12592
Türk Malı
Türk Ak
İzoder
Suder
Szutest