Get Support

123-456-789-10

TR | EN | RU | ES | AR

Cliolite CIT Korozyon Önleyici İnhibitör

Tanımı
CLIOLITE CIT, beton yüzeye nüfuz ederek, oksijen ve nemin beton içerisine girişini engeller. Betonarme demiri ile klor iyonları arasındaki elektrokimyasal korozyonu engeller. Organofonksiyonel silan moleküllerinin çalışması vasıtasıyla korozyonu engelleyerek tedavi eder.

Kullanım Alanları
Yerinde dökme betonarme yapılar, prekastlar, art germeli betonarme yapılar, cam takviyeli betonlar (GFRC), öngerilmeli veya diğer çelik-betonarme yapılar.
Otoparklar, cepheler, balkonlar, yürüme yolları, iskeleler, köprü döşemeleri, kirişler, kolonlar ve çelik-betonarme yapılar.
Deniz çevresinde, yoğun deniz tuzuna maruz kalan ve bağıl nemi yüksek alanlar.

Avantajları
Karbon ve galvaniz çeliklerde korozyonu önler.
Hem deniz yapısı hem de yüksek rutubete sahip ortamlarda kullanılır.
Uygulaması kolaydır.
Yoğun klorürden dolayı aşırı bozulmuş betonlarda etkilidir.
Karbonatlaşmaya maruz kalan betonda etkilidir.
Buhar dengeleyicidir.
Çabuk kurur.
Klor iyonlarının girişini önler.

Yüzey Hazırlığı
Beton yüzey üzerindeki her türlü kir, toz, kalıp, makine yağı, yağ, asfalt, çimento şerbeti, boya, kaplama, kür malzemesi ve penetrasyonu engelleyen her türlü diğer yabancı maddeler temizlenmelidir. Kabul edilebilir temizleme yöntemi; aşındırma, kumlama, su jeti, yüzeyi çentme ve kimyasal temizliktir. Birkaç örnek verirsek, güçlü elektrik süpürgesi veya yol süpürme makineleri kullanılabilir. Emülzer Teknik Servisinin tavsiye ettiği yüzey hazırlama yöntemi ile başlangıçta yeterli deneme yapılarak, ürün kontrol edilmelidir.

Uygulama
Tamiratı yapılmış bölgelerde ve tüm beton yüzeylere Cliolite CIT uygulaması birkaç defa yapılmalıdır. Katlar arasında bekleme süresi en az 15 dakika olmalıdır ( veya kuruyuncaya kadar). Birçok uygulamalarda, her katta 180-230ml/m2 sarfiyat ile iki veya üç kat yapılması önerilir. Kesin Cliolite CIT sarfiyatı, mevcuttaki korozyon oranı seviyesi ve yapının çevresinde maruz kaldığı klor iyonu seviyesine bağlıdır. Cliolite CIT beton yüzeye, düşük basınçlı pompa vasıtasıyla ıslak tip püskürtme nozulu ile atılır. Alternatif olarak yaygın kullanılan diğer bir yöntem ise rulo, fırça veya dökerek uygulamaktır (örnek çatlak üzerine dökerek). Ürünün içine farklı bir kimyasal ilave etmeyiniz. Islak ve nemli yüzeylere uygulamayınız.
Uygulama sıcaklığı +5°C ila +35°C arasında olmalıdır. Daha yüksek veya düşük sıcaklıklar altında uygulama koşulları için Teknik Servis Departmanı ile görüşünüz. Cliolite CIT, uygulamasından sonra ilk 4 saat içinde yağmur yağabilecek ise, bu gibi durumlarda uygulamayınız veya uygulama için gerekli ortamı sağlayınız. Uygulama yüzeyi mutlaka ilk uygulamadakine benzer şekilde kuru olmalıdır. Hava koşullarına bağlı olarak, ilk 24 ila 72 saat içinde yüzey yağış veya su ile temizlenip, kuru bırakılmalıdır.

Tüketim
Yaklaşık 200 ml/m²

Ambalajları
Net: 200 Litre varil

Renk : Şeffaf amber renkli
Yoğunluk : 0.88 gr/cm3
pH : 7 ila 8
Alevlenme Noktası : 63°C 
Viskozite : 0.95 mPas
VOC : <400 g/l
Türk Malı
Türk Ak
İzoder
Suder
Szutest