Derz Dolgu ve Sızdırmazlık Malzemeleri \ BibaFlex 2024 - Bitümlü Esnek Su Tutucu Bant

Ürün Teknik Dökümanları

Tanımı
Beton derzlerinde kullanılan özel karışımlı bitüm esaslı, beton ile birleşen, şişmeyen, sürekli elastik banttır. Su geçirimsiz betondan yapılmış inşaatlarda beton dökme derzlerinin bilinen güvenceye alma metodlarında ek olarak özel yardımcı maddeler olmadan uygulanan basit bir alternatiftir. BibaFlex bir şişen bant değildir. Asitlere ve küllü sulara karşı da aktif değildir. %5'lik potasyum hidroksit eriği, hidroklorik asit, sülfit hidrikin doymuş eriyiğinde yapılan 30 günlük testlerde de görünebilir zararlar ortaya çıkmamıştır. BibaFlex, benzin vb petrol kökenli sıvılara karşı dayanıklı değildir. BibaFlex, koruma folyosu kullanılarak sarılmış 4m uzunluğunda şeritler halinde kullanıma sunulur.
 
Kullanım Alanları

Barajlar, göletler, sulama kanalları, su depoları, su tasfiye tesisleri, yüzme havuzları, rıhtımlar, isale tünelleri, hidroelektrik ve termik santraller, köprüler, arıtma tesisleri, metro inşaatları, istinat duvarları ve endüstriyel yapılarda kullanılır. BibaFlex, tipik kullanma durumlarından başka, prefabrik beton plakaların yerleştirilmesinde sızdırmazlık contası olarak da kullanılır.

Taze Betonda Uygulama

En basit yerleştrime şekli BibaFlex şeridinin doğrudan taze betona serilmesidir. Bu yönetmde BibaFlex şeridi betonun prizini alması sırasında betonla birleşir. Taze betonun dökülmesinden hemen sorna BibaFlex su tutucu bant, koruyucu folyo üstte kalacak şekilde taze betonun üstüne serilir.Koruyucu folyo taze betonun altına bastırılmamalıdır.

Ekleme bölgesinde BibaFlex şeritleri birbirleri üstüne yaklaşık 2,5 cm bindirilir. Bindirme yerleri hava girişleri olmaksızın sıkı bir şekilde bastırılmalıdır. İkinci betonlama kısmının yapılmasından hemen önce koruyucu folyo Bibaflex'den ayrılır.

Prizini Almış Beton Üstünde Uygulama

-BibaFlex sızdırmazlık şeridinin kusursuz aderansını sağlamak için derz bölgesinde beton yüzeyi kuru, temiz, çimento şerbetinden, tozdan, ayırma maddelerinden ve ek işleme maddelerinden arındırılmalıdır. BibaFlex şeridinin açık olan tarafı kuvvetli bir şekilde bastırılarak beton yüzeyinde sabitleştirilir.
Sabitleme için başka başka herhangi bir ekipman gerekmez. Ekleme bölgesinde BibaFlex şeritler, yan yana 2,5cm'lik bir bindirme ve yandan işleme ile alt zeminin üstüne konulur.Bindirme yerleri, arada hava kalmayacak şekilde sıkıca bastırılır.Beton dökmeden önce BibaFlex şeridinin sıkı bir şekilde oturduğu kontrol edilir. İyi bir aderansı olan BibaFlex şeridi yerleştirmeden 30 dk. sonra ancak kuvvetle çekilip çıkarılabilir. Eğer şeritle kolayca sökülebiliyorsa bunlar çıkarılmalı ve yeniden yerleştirilmelidir. İkinci betonlama kısmının yapılmasndan hemen önce koruyu folyo Bibaflex'den ayrılır.

 
Avantajları

-Su ile temas halinde BibaFlex şeridi şişmez.

-Su sızdırmazlık yağmurda veya betonun sulanmasında zarara uğramadığıiçin geleneksel sistemlerden daha uygundur.

-Yağışlı havalarda dahi uygulama yapılabilir.

-Uygulama için yardımcı malzemelere gerek yoktur.

-Şişmediği için düşük kalınlıktaki duvarlarda hasar yaratmaz.

-Çok sıkı donatıda dahi basitçe yerleştirme yapılabilir.

-BibaFlex şeridi hidrasyon sırasında beton ile birleşir.

-Düşük yerleştirme zamanları sayesinde düşük yerleştirme maliyetleri sağlar.

-Boru geçişlerinde her türlü mühendislik yapısında uygulanabilir.

Ebat

35mm x 20 mm

Ambalajları

6 rulo x 4 metre = 24 metre / Koli

 

Ürün Teknik Dökümanları