Get Support

123-456-789-10

TR | EN | RU | ES | AR

Emülderz 2010 - Derz Dolgu Macunu

Tanımı
Bitüm-kauçuk esaslı, yatay derzlerde kullanılan sıcak uygulamalı derz dolgu macunudur.

Kullanım Alanları
Dilatasyonlarda, derzlerde,
Geniş yüzeyli beton kaplamaların ek yerlerinde,
Barajlar, kanal ve kanaletlerde,
Genleşme ihtimali olan diğer yerlerde,
Asfalt çatlak tamirinde,
Su geçirimsizlik, dolgu, tamir ve yapıştırma amaçlı kullanılır.

Avantajlar
Çok elastiktir. -20°C ila +80ºC sıcaklıklar arasında elastikiyetini korur.
Çift cidarlı özel kazanda veya direkt olarak ocak üzerinde ısıtılabilir.
İçme suyuna karışmaz. (Hacettepe Üni. Rapor No:2003-381)
5000 kg ve üzeri kullanımlarda firmamız tarafından geçici olarak çift cidarlı özel kazan temin edilir.

Uygulama
EMÜLDERZ® , azami 180ºC sıcaklığa kadar ısıtıldıktan sonra, karıştırılıp derze dökülür.
180°C sıcaklık aşılırsa veya birkaç kez ısıtılıp soğutulursa üründe ayrışma (segregasyon) başlar, evsafını kaybeder ve tekrar ıslah edilemez.
Isıtma kazanı kullanılıyorsa, kazan önce yarıya kadar doldurulmalı, EMÜLDERZ®, yaklaşık 160ºC sıcaklığa kadar ısıtılarak eritildikten sonra, kazanın kalanı doldurulmalıdır.
Isı fazla düşürülürse ürün aşırı kıvamlanır, akmaz hale gelir ve derzleri uygun şekilde dolduramaz.
Isıtma sırasında ürün zaman zaman karıştırılır ve uygun kıvama gelince derze dökülür.
Trafiğe maruz kalacak alanlarda EMÜLDERZ® üzerine 4 no kum serpilebilir.
Uygulamadan yaklaşık 1 saat sonra kullanıma uygundur.

Tüketim
1,17 kg/dm3
Örnek: 1 metre boyunda 5 cm eninde ve 3 cm derinliğinde derz için 1 m x 0,05 m x 0,03 m x 1,17 kg/dm3 x 1000 = 1,755 kg ürün kullanılır.

Ambalajları
Net: 17 kg Metal kutu

Kolay ayrılabilir karton kolide dökme

Temel Özellikler

 

Sonuç

 

Yangına Tepki

 (EN 11925-2:2010)

E

Yumuşama Noktası

 (EN 1427)

880C

Yoğunluk

(EN 13880-1)

 1,16 kg/dm3

Koni Penetrasyonu (250C)

 (EN 13880-2)

33 dmm

Penetrasyon ve Geri Dönme

 (EN 13880-3)

% 36,5

Penetrasyon Değerindeki Değişim

 (EN 13880-4)

16 dmm

Akma

 (EN 13880-5)

1,75 mm

Asfalt Kaplama İle Uyumluluk

 (EN 13880-9)

Uyumlu

Fraas Kırılma Noktası

- 250C

Uygulama Sıcaklığı

160-1800C

Türk Malı
Türk Ak
İzoder
Suder
Szutest