Çimento Esaslı Yalıtım Malzemeleri \ Permo-Chim Duo NP Süper Elastik Kristalize Özellikli Su Geçirimsiz Yalıtım

Ürün Teknik Dökümanları

Tanımı
Çimento ve akrilik esaslı, iki bileşenli, sızıntı ve yüzey sularına karşı beton yüzeyler
üzerine içten ya da dıştan uygulanan (negatif - pozitif), süper elastik, kristalize
özellikte su yalıtım harcıdır.
 
Kullanım Alanları
• İç - dış mekanlarda, düşey ve yatay uygulamalarda,
• Teraslarda, (gri renk uygulamalarda üzeri korunmak şartı ile)
• Tekstil endüstrisinde kullanılan yumuşak su (pH 3 ile pH 7 arası) depolama
havuzlarında,
• Su depolarında ve yüzme havuzlarında,
• Asansör çukurlarında,
• WC, banyo, mutfak ve balkon gibi ıslak hacimlerde,
• Temel su yalıtım sisteminin bir parçası olarak, harekete, titreşime ve hafifçe
oturmalara duyarlı alanlarda,
• Betonu, su, karbonizasyon ve buz çözücü tuzlardan korumada,
• Kaplıca ve hamam gibi tesislerde kullanılır.
Avantajları
• Kolay hazırlanır ve uygulanır.
• Fırça veya püskürtme makinesi ile uygulanabilir.
• Evsel atık su ve orta derecedeki agresif diğer sıvılara karşı kimyasal dayanımı
iyidir.
• Negatif ve pozitif su basıncına dayanıklıdır. (1 bar negatif - 1,5 bar pozitif)
• Su buharı geçirimlidir.
• Yüksek yapışma performansı ve esnekliği sayesinde, deformasyondan
etkilenmeden, şap ve seramik altında su geçirimsiz mükemmel bir tabaka
oluşturur.
• Durabilitesi yüksektir.
• Betondaki kapiler boşlukları çözülmeyen kristalize yapısı ile doldurarak ters
yönden gelen suya ve rutubete karşı sızdırmazlık sağlar ve nem bariyeri oluşturur.
• Permo-Chim DUO NP, 2 mm kalınlığında uygulandığında 0,50 mm'ye kadar,
su yalıtım filesi ile takviye edildiğinde 1,20 mm'ye kadar çatlak örter.
• Hafif yaya trafiğine elverişlidir.
• CO2 iyonlarına karşı yüksek dirence sahiptir.
• Çatlamaz.
• Donma - çözünme döngüsüne dayanıklıdır.
Uygulama
Uygulama yapılacak yüzeyin kürünü almış olmasına dikkat edilmelidir. Yapıların
su ile temas eden çimento esaslı yüzeyleri sağlam, kuru, taıyıcı, tozsuz ve temiz,
aynı zamanda terazisinde olmasına dikkat edilmelidir.Yüzey, aderansı zayıflatacak her türlü yağ, gres, pas ve parafin kalıntılarından
iyice temizlenmeli ve yüzeyde gevşek parçacıklar olmamalıdır. Yüzeydeki
bozukluklar uygun Emülzer Tamir veya Grout harcı ile onarılmalıdır. Uygulama
öncesi yüzey suya doyurulmalı ve uygulama esnasında nemli kalması sağlanmalıdır.
Su birikintisi, göllenme var ise yüzeyden uzaklaştırılmalıdır. Yüzeydeki demir ve
tahta takozlar çıkarılıp, varsa aktif su kaçakları durdurulmalıdır. Köşe ve kenarlara
en az 4 cm yarıçapında pah yapılmalıdır. Pahın üzerine Permo-Chim DUO NP ile
Emülzer Su Yalıtım Bandı 120/70 uygulanmalıdır. Uygulama yüzeyi iyice ıslatılıp
ıslak/kuru hale gelinceye kadar beklenmelidir. Uygulama sırasında kaplama
malzemesi suyunu hemen kaybeder ve mat bir görünüş alırsa, yüzeyin yeterince
ıslatılmadığı ya da hızlı kuruduğu anlaşılır. Bu gibi, havanın sıcak olduğu ya da
malzemelerin rüzgarda kaldığı durumlarda yalnız ilk kat için karışmış malzemenin
içerisine B bileşeninin %10’u kadar su ilave edilebilir.
Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar
Permo-Chim DUO NP, uygulamasında, ortam ve yüzey sıcaklığı +5°C’nin altında
ya da +35°C’nin üzerinde ise, uygun sıcaklıklar beklenmelidir. Ayrıca aşırı sıcak,
yağışlı veya rüzgarlı havalarda da uygulama yapılmamalıdır. Dış yüzey
uygulamalarında, yüzeyin ilk 24 saat güneşten, rüzgardan, yağmurdan veya
dondan korunması gerekir. 3 gün sonra mekanik dayanım kazanır, 7 gün sonra su
geçirimsiz hale gelir. Son dayanımını 14 gün sonra kazanır. Çimento ve akrilik
esaslı sistemlerin çalışma ve reaksiyon süreleri, ortam ve zemin sıcaklığından ve
havadaki bağıl nemden etkilenir. Düşük sıcaklıklarda reaksiyon yavaşlar, bu da
tava ömrünü ve çalışma süresini uzatır. Yüksek sıcaklıklar, reaksiyonu hızlandırır ve
yukarıda belirtilen zamanlar buna bağlı olarak kısalır. Malzemenin kürünü
tamamlaması için, ortam ve zemin sıcaklığı izin verilen minimum sıcaklığın altına
düşmemelidir. Uygulamada yaş film kalınlığı tek
Tüketim
Yüzey durumuna bağlı olarak, minimum iki kat, her katta 1-1,5 kg/m2 uygulanır.
Su deposu, yüzme havuzu gibi yüksek koruma gereken alanlarda minimum 3 kat
uygulanması tavsiye edilir.
 
Ambalajları
25 kg Kraft Torba + 10 It Plastik Bidon = 35 kg Set
 

 

Ürün Teknik Dökümanları