Get Support

123-456-789-10

TR | EN | RU | ES | AR

Tanımı
Polipropilen esaslı elyaflar, çimento bazlı ürünlerin rötre ve büzülme çatlaklarını büyük ölçüde azaltan, donma - çözülme, yangın, darbe ve aşınma dayanımı gibi özelliklerini iyileştiren yüksek performanslı liflerdir. %100 saf polipropilen lifler, karışım içinde homojen dağılarak üç boyutlu mikro donatı sistemi oluşturur. Böylece agrega donelerini bağlayan çimento harcının performansını önemli ölçüde arttırır.

Kullanım Alanları
Hazır beton, prekast beton, saha betonu, hazır sıva ve harçlar, shotcrete, alçı plaka, dekoratif beton, beton boru imalatında çatlak kontrolü ve sağlamlığı arttırmak için kullanılır.

Uygulama
Betoniyer, mikser veya beton santralinde ilave edilebilir. Gerekli miktarda elyaf, harcın kullanım süresinden en çok 2 saat önce karışıma katılır. Yüksek devirde 5 dakika karıştırmadan sonra tüm lifler beton içinde homojen dağılır.

Avantajlar
%100 saf polipropilenden üretilmiştir.
Beton içinde homojen dağılır ve çimento harcı içinde mikro donatı oluşturur.
Betonun erken yaşlardaki rötre ve büzülme çatlaklarını önemli ölçüde azaltır.
Derzlerde ve beton bitimlerinde kenar ve köşelerin kırılma dayanımını arttırır.
Yüksek alkali dayanımı vardır.
Beton içinde erimez. Sudan etkilenmez, paslanmaz.
Zayıf asit ve bazlara dayanıklıdır.
Kılcal rötre çatlaklarını azaltır veya engeller.
Aşınma, kopma ve kırılma mukavemetini artırır.
Mikro çatlakların oluşmasına engel olduğu için su geçirimsizliği artırır.
Her tip çimento ile uyumludur.
Burkulma ve yorulma direncini artırır.
Kullanımı kolaydır. Ek işgücü gerektirmez.
Betonun donma - çözünmeye karşı dayanımını arttırır.
Betonun darbeye karşı dayanımını arttırır.
Betonun dağılmasına engel olarak olası depremde hasarı ve çökme riskini azaltır.
Beton agrega granülometrisini etkilemez.
Sıvalarda aderansı arttırır, donatı filesi ihtiyacını ortadan kaldırır.
Rötre donatısı ve sıcaklık donatısı yerine kullanılarak maliyetleri azaltır.
Gevrek olan betona sünek bir yapı kazandırır.
Segragasyonu azaltır. Betonun durabilitesini arttırır.

Sarfiyat
Sarfiyat, agrega boyutu ve kullanım amacına göre değişiklik göstermektedir. Kesin bilgi için teknik bilgi isteyiniz. Genel amaçlı kullanım için sarfiyat aşağıdaki gibidir:
Sıva harcı ve şap uygulamaları için 1 m3 betona 0,6 - 1,2 kg PP 6 mm ilave edilmesi tavsiye edilir.
Şap uygulamaları için 1 m3 betona 0,6 - 1,2 kg PP 12 mm ilave edilmesi tavsiye edilir.
Betonarme uygulamaları için 1 m3 betona 0,9 - 1,8 kg PP 18 mm ilave edilmesi tavsiye edilir.

Ambalajları
6 mm: 0,600 kg/paket veya dökme 12 mm: 0,600 kg/paket veya dökme 18 mm: 0,900 kg/paketveya dökme

Türk Malı
Türk Ak
İzoder
Suder
Szutest