Get Support

123-456-789-10

TR | EN | RU | ES | AR

Geotekstil (Beyaz)

TANIMI:
Sentetik kısa elyafların iğneleme ve ısıl işlem yöntemiyle mekanik olarak birleştirilmesiyle oluşan örtüye örgüsüz (dokunmamış) geotekstil adı verilir. Örgüsüz geotekstilde atkı ve çözgü yoktur. Mukavemet elyafların birbirine karıştırılması ve ısıl işlemden geçirilmesi ile sağlanır.
Geotekstil keçe, temel eleman, zemin kayma ve toprakla veya geoteknik mühendisliği ile ilgili herhangi bir malzeme ile birlikte kullanılabilen geçirimli tekstil ürünüdür.
KULLANIM ALANLARI:
Örgüsüz(dokunmamış) geotekstil keçeler, karayolları, spor sahaları, tüneller ve yer altı tesisleri, sanat yapıları, metro, ziraat alanları, bahçe terasları, havaalanları, maden işletme sahaları, demiryolları, katı atık depolama sahaları, sulama kanalları ve göletleri, kıyı koruma ve izolasyon alanlarında, yalıtım tabakaları arasında çatlamalara karşı taşıyıcı olarak, su ve ısı izolasyonu tabakaların birbirinden ayrılması, izolasyonun korunması, fazla suyun drenajı, drenaj borularının sarılarak tıkanmasının önlenmesinde, çökmelerin önlenmesi için ve daha pek çok alanda kullanılmaktadır.

 

AVANTAJLARI:
Çift taraflı ısıl işlem gördüğü için aynı gramajda daha fazla mukavemet ve daha az uzama gösterir.
Daha az depolama alanı gerektirir.
6 metre genişliğe kadar üretim yapılabilmesi daha az fire oranına imkân verir.
Hem beyaz, hem renkli geotekstil çeşitlerimiz %100 saf elyaftan üretilmekte, kumaş hurdası kullanılmamaktadır.
50 gr/ ila 2000 gr/ yüzey ağırlıkları arasında ürünler imal edilebilmektedir. Ancak ağırlık önemli bir kriter değildir. Önemli olan, mukavemet, delinme dayanımı ve su geçirimlilik gibi teknik özelliklerdir. Örneğin yalıtım koruma amacıyla kullanılan geotekstil, yüksek delinme dayanımına sahip olmalıdır. Sık iğnelenmiş ve sert bir ürün, gevşek dokunmuş, kabarık ve daha ağır bir geotekstilden daha verimlidir. Bunu sağlamak üretim kalitesine bağlıdır.
Homojendir. Ürünün bazı bölümleri seyrek, bazı bölümleri sık elyaflı değildir.
Serttir. Elinize aldığınızda kolayca şeklini değiştirebildiğiniz bir geotekstil, şantiye şartlarında görevini yapamayan bir geotekstildir.
 
UYGULAMA:
UYGULAMA ÇEŞİTLERİ;
— Likit bitümlü yalıtım uygulamalarında katlar arasında taşıyıcı olarak uygulanır ve zemindeki çatlamaların yalıtım yüzeyine geçmesine mani olur,
— Temellerde bitümlü membran veya geomembran uygulamalarını korumak için,
— Su ve ısı yalıtım tabakaları arasında ayırıcı olarak,
— Isı yalıtım ve koruma tabakaları arasında ayırıcı olarak,
— 100-300g/m2 : Temellerde drenaj borularına sarılarak ve teras bahçelerinde filtre tabakası olarak,
— Yol kaplamalarının altında basınç dağıtıcı olarak yapılan uygulamalar.
 

 

SARFİYAT:
Sarfiyat hesabı:
Sarfiyat = alan x ( rulo eni + bindirme payı ) / rulo eni
Şeklinde hesaplanarak serilecek geotekstilin miktarı bulunur.
Örnek hesaplama:
1500 alanda 3 metre eninde 20 cm bindirme yapılarak serilecek geotekstilin miktarı;
1500 x ( 3,00 m + 0,20 m )
                                                = 1600 olarak bulunur.                        3,00
AMBALAJ:
1,50 m x 400 m = 600 m² / Rulo

Test

Standart

Birim

Geo Teknik 1000

Geo Teknik 1500

Geo Teknik 2000

Geo Teknik 2500

Geo Teknik 3000

Geo Teknik 3500

Geo Teknik 4000

Geo Teknik 5000

Ağırlık

TS EN ISO 9864

gr/m²

100

150

200

250

300

350

400

500

Kalınlık (2kPa’da)

TS EN ISO 9863-1

mm

1,0

1,3

1,5

1,8

2,0

2,3

2,6

3,3

Çekme dayanımı (boyuna–enine)

TS EN ISO 10319

kN/m

5

6

8

11

13

17

19

23

6

7

10

13

15

19

21

25

Kopma uzaması

TS EN ISO 10319

%

50

50

50

50

50

50

50

50

boyuna–enine)

80

80

80

80

80

80

80

80

Statik delme

TS EN ISO 12236

N

800

1200 

1700 

2200 

2700

3200 

3500 

4300

Dinamik Delme

TS EN ISO 13433

mm

30

 28

26 

24 

20

16 

12 

4

Dar mesnetli çekme dayanımı (boyuna–enine)

ASTM D4632

N

 

280

380

460

570

670

730

900

 

300

420

500

610

710

800

980

Permeabilite

TS EN ISO 11058

l/m²s

120

110

0,11

100

0,10

90

0,09

80

70

0,07

60

0,06

40

m/s                       

0,12

0,08

0,04

Permitivite

ASTM D4491

Task Force 25 Metot 5

s-1

 

1.00

0.60

0.60

0.50

0.45

0.30

0.25

Görünür göz açıklığı

TS EN ISO 12956

mm

0,14

0.14

0.13

0.13

0.12

0.12

0.11

0.10

Türk Malı
Türk Ak
İzoder
Suder
Szutest