Get Support

123-456-789-10

TR | EN | RU | ES | AR

Permo Flow Hiper Akışkanlaştırıcı Beton Katkısı

Tanımı
PERMO FLOW HİPER, sıcak iklim koşullarında akışkan beton üretimi için kullanılan, priz geciktiren yüksek etkili süper akışkanlaştırıcı beton katkısıdır. Aynı zamanda, yüksek son dayanım değerleri elde edilmesi için, önemli oranda su azaltan katkıdır. Betonun su/çimento oranını düşürdüğü için, betonun su geçirimliliğini azaltır.

Kullanım Alanları
Kendiliğinden yerleşen beton (KSB), Self-Compacting Concrete (SCC) üretmeyi sağlar
Döşeme, temel ve saha betonlarında, perde, kiriş ve kolonların, ince ve sık donatılı betonarme elemanların üretiminde.
Metro, otoyol, tünel, baraj gibi her türlü mühendislik yapılarında kullanılır.
Prefabrike kolon, kiriş elemanlarının üretiminde kullanılır.
Yapısal güçlendirme işlerinde, betonun erken yüksek mukavemet alması ve kendiliğinden yerleşmesini sağlar.  
Alçı esaslı sıva ve şap imalatlarında, su oranını yüksek oranda indirerek, akıcılık, daha yüksek geçirimsizlik ve mukavemet sağlar.
Zemin enjeksiyonunda, jet-grout, fore kazık gibi imalatlarda kullanılır.
Kullanıldığı yerdeki hava şartlarına, betondan istenen priz süresine göre yazlık ve kışlık türleri bulunmaktadır.
Önemli Hatırlatma:
*Çok akıcı bir beton elde edildiği için kalıp sisteminin buna uygun olarak seçilmesi gereklidir.
*Beton yerine yerleştirilirken de beton döküm hızı çok iyi ayarlanmalıdır. Aksi takdirde kalıp patlayabilir.

Avantajlar
Betonun karışım suyunu oldukça yüksek oranda azalttığı için kısmen geçirimsiz bir beton elde edilir.
Yüksek birim ağırlık ve dayanım olanağı sağlar.
Betona kendiliğinden yerleşme özelliği kazandırır.
Betonun kıvamını korur ve yaz sıcaklarında bile pompalanabilmeye uygun beton üretimine imkân verir.
Dona karşı dayanıklılığı arttırır.
Klorür içermez, betonda donatıya zarar vermez.
Betonun karbonatlaşma hızını düşürür.
Betonda büzülmeyi oldukça azaltır.
Vibrasyonu ortadan kaldırabildiği için "gürültü kirliliği“ ne sebep olmaz.

Uygulama
Beton Santralinde;
Hazır beton üretimi sırasında kullanılan beton karıştırıcısındaki, beton karışım suyuna ilave edilir. Tercihen beton içerisinde kullanılan suyun beton katkısı ile birlikte verilmesi daha da iyi sonuçlar verir. Beton mikseri hızlı devrinde 3 dakika karıştırılır.
Karışım suyu hazırlanmış betona su verilmez. Her verilen 10 lt su beton basınç daynımını 10 kgf/cm2 düşürür.
Örnek:

Kalite Kontrol Testleri Birim Sonuç
Kıvam Kaybı ΔS 1
Çökme 0I Cm 23±
Çökme 0I Cm 22±
Yayılma Kaybı ΔF 4
Yayılma 0I Cm 50±
Yayılma 0I cm 46±

 

Sarfiyat
Betondan istenilen performansa bağlı olarak;
Plâstik ve akıcı kıvamlı betonlar için kullanılan bağlayıcının ağırlıkça % 0,4 -1,0'i (100 kg bağlayıcı için 400–1000 g).
Kendiliğinden Yerleşen Beton için kullanılan bağlayıcının ağırlıkça % 1,0–2,0'si (100 kg bağlayıcı için 1000–2000 g)
Kıvamın ayarlanması sırasında katkının çok yüksek oranda su kesme özelliği dikkate alınmalı, karışıma fazla su katılması engellenmelidir.
Bağlayıcı, çimentonun yanı sıra beton içerisinde kullanılan uçucu kül, silis dumanı ve benzerleridir.
Optimum katkı dozu, kullanılan bağlayıcı ve agrega kalitesine, su/bağlayıcı oranına ve ortam sıcaklığına bağlıdır. Bu yüzden doğru katkı dozunun ön deneme karışımları yapılarak tespit edilmesi önerilir.

Ambalajları
Net 20 kg Plastik Bidon
Net 1000 kg IBC

Kimyasal Yapısı :Polikarboksilat esaslı  
Renk  :Şeffaf  
Şekil :Sıvı        
Katı Madde Oranı :35± %2 EN 480-8
Klorid İyonu İçeriği :<%1 EN 480-10
pH (25°C) :4,5 ±0,5 ISO 4316
Özgül Ağırlık : 1,1 gr/cm³ ± 0,05  
Alkali İçeriği :<%6 TS EN 480-12
Suda Çözünebilir Klorür  :Maksimum %0,1, klorür içermez. TS-EN 934-2
Türk Malı
Türk Ak
İzoder
Suder
Szutest