Harç Katkıları ve Kür Malzemeleri \ Permo Flow Hiper Akışkanlaştırıcı Beton Katkısı

Ürün Teknik Dökümanları

Tanımı
PERMO FLOW HİPER, sıcak iklim koşullarında akışkan beton üretimi için kullanılan, priz geciktiren yüksek etkili süper akışkanlaştırıcı beton katkısıdır. Aynı zamanda, yüksek son
dayanım değerleri elde edilmesi için, önemli oranda su azaltan katkıdır. Betonun su/çimento oranını düşürdüğü için, betonun su geçirimliliğini azaltır.
 
Kullanım Alanları
• Kendiliğinden yerleşen beton (KSB), Self-compacting concrete
(SCC) üretmeyi sağlar
• Döşeme, temel ve saha betonları, perde, kiriş ve kolonlar
• İnce ve sık donatılı betonarme elemanların üretimi
• Her türlü mühendislik yapılarında
• Yaz aylarında, daha uzun süre taşımak için hazır beton üretimi ve/veya şantiyede kullanılır.
Önemli Hatırlatma:
• Çok akıcı bir beton elde edildiği için kalıp sisteminin buna uygun olarak seçilmesi gereklidir.
• Beton yerine yerleştirilirken de beton döküm hızı çok
Uygulama
Beton Santralinde;
Hazır beton üretimi sırasında kullanılan beton karıştırıcısındaki, beton karışım suyuna ilave edilir. Tercihen beton içerisinde kullanılan suyun beton katkısı ile birlikte verilmesi daha da iyi sonuçlar verir. Beton mikseri hızlı devrinde 3 dakika karıştırılır.
Karışım suyu hazırlanmış betona su verilmez. Her verilen 10 lt su beton basınç daynımını 10 kgf/cm2 düşürür.
Örnek:
Kalite Kontrol Testleri          Birim           Sonuç
Kıvam Kaybı                       ΔS                  1
Çökme 0'                          cm                23±
Çökme 0'                          cm                22±
Yayılma Kaybı                    ΔF                   4
Yayılma 0'                         cm                50±
Yayılma 0'                         cm                46±
 
Avantajlar
• Betonun karışım suyunu oldukça yüksek oranda azalttığı için
kısmen geçirimsiz bir beton elde edilir.
• Yüksek birim ağırlık ve dayanım olanağı sağlar.
• Betona kendiliğinden yerleşme özelliği kazandırır.
• Betonun kıvamını korur ve yaz sıcaklarında bile pompalanabilmeye uygun beton üretimine imkân verir.
• Dona karşı dayanıklılığı arttırır.
• Klorür içermez, betonda donatıya zarar vermez.
• Betonun karbonatlaşma hızını düşürür.
• Betonda büzülmeyi oldukça azaltır.
• Vibrasyonu ortadan kaldırabildiği için "gürültü kirliliği“ ne sebep olmaz.
 
Sarfiyat
Betondan istenilen performansa bağlı olarak; Plâstik ve akıcı
kıvamlı betonlar için kullanılan bağlayıcının ağırlıkça % 0,4-1,0'i.
Yani 100 kg bağlayıcı için 400-1000 gr. oranında. Kendiliğinden
Yerleşen Beton için kullanılan bağlayıcının ağırlıkça % 1,0-2,0'si.
Yani 100 kg bağlayıcı için 1000-2000 gr oranında. Kıvamın
ayarlanması sırasında katkının çok yüksek oranda su kesme
özelliği dikkate alınmalı, karışıma fazla su katılması engellenmelidir.
Bağlayıcı çimentonun yanı sıra beton içerisinde kullanılan
uçucu kül, silis dumanıdır. Optimum katkı dozu, kullanılan
bağlayıcı ve agrega kalitesine, su/bağlayıcı oranına ve ortam
sıcaklığına bağlıdır. Bu yüzden doğru katkı dozunun ön deneme karışımları yapılarak tespit edilmesi önerilir.
 
Ambalajları
Net: 20 kg Plastik bidon
 

 

Ürün Teknik Dökümanları