Get Support

123-456-789-10

TR | EN | RU | ES | AR

Permo-Chim Crystal Mix Plus

Tanımı
EMÜLZER PERMO-CHIM CRYSTAL MIX PLUS; beton içerisindeki nem ile reaksiyonu sonucu, betonun içerisindeki kılcal çatlak ve gözenekler içinde çözünmeyen kristal yapı oluşturarak, betonu su geçirimsiz kılan yeni nesil su yalıtım katkısıdır.

Etkisi
Çimento esaslı ürünlerin priz almaları-sertleşmeleri sırasında suda kolaylıkla çözülen tuzlar açığa çıkar. PERMO CHIM CRYSTAL MIX PLUS’ın aktif kimyasalları, beton içerisindeki çatlak ve kapiler boşluklara ulaşır ve betonun içindeki minerallerle reaksiyona girerek, çözülmez ağ kristalleri üretir. Bu kristaller çimento esaslı yapının içindeki kapiler boşlukları doldurarak, suyu kesinlikle geçirmeyen, buna karşılık yapının nefes almasını engellemeyen sağlıklı bir doku oluştururlar. Bünyesindeki doğal kayaç lifleri sayesinde betonda ani çatlakların oluşmasına engel olur.

Kullanım Alanları
Temellerde, betonarme perdelerde,
Tünellerde,
Barajlarda,
Fore kazıklı temellerde,
Prekast beton elemanlarda,
Su depolarında,
Arıtma suyu tesislerinde,
Yüzme havuzlarında,
Asansör çukurlarında,
Yeraltı geçitlerinde,
Trapez kanallarda,
Her türlü toprakaltı beton tesislerinde,
Denize maruz yapılarda,
Kilit parke taşı imalatında,
HES tünellerinde,
Beton duvarlar ve zeminlerde,
Yeraltı otoparklarında kullanılır.

Avantajlar
Korozyonu önleyerek betonu ve donatı demirini korur.
Donma-çözünme döngüsüne dayanıklıdır.
Uygulandığı yapıyla bütünleşerek, aşınmayan, yırtılmayan, delinmeyen, yüzeyden ayrılmayan, eksiz ve kesintisiz kalıcı bir su yalıtımı sağlar. Doğal kayaç lifleri ile karıştırılmış özel polimerler içeren, kum ve çimento içermeyen, kristalize esaslı, reaktif, su geçirimsizliği sağlayan beton katkısı maddesidir. Bu özellikleri ile karışımda topaklanma  gerçekleşmez
Uygulaması pratiktir. Ürünün harca uygun miktarda karıştırılmasından ibarettir, işçilik hatasından kaynaklanan sorun yaşama ihtimali yoktur. Yüksek verimlilik, düşük maliyetler ve dayanıklılık sağlar.
Çok ekonomik çözüm sağlar.
Betonu pozitif ve negatif su basıncına karşı korur. Su buharı geçirimli olup, betonun nefes almasına izin verir.
Yüksek hidrostatik basınca dayanıklıdır.
Sülfat, klor ve diğer agresif kimyasal ortamlara karşı dayanıklıdır.
Kür süresi esnasında ve su ile her temasında sürekli aktif olup, betondaki kapiler boşlukları çözülmeyen nano boyuttaki kristaller ile doldurarak, sürekli sızdırmazlık sağlar. Rutubetin betonun içine nüfuz etmesini önler.
Toksik madde içermediğinden, içme suyu depolarında, gıda ve tahıl silolarında güvenle kullanılabilir.
PERMO CHIM CRYSTAL MIX PLUS katkılı betonun içme suyu ile temasında bir sakınca yoktur.
İşçilik ve zaman açısından maliyeti düşürür.
Fore kazıklı radye temel yalıtımı için idealdir.
Beton yüzeyinin hasar gördüğü durumlarda dahi koruma özelliklerini korur.
Başka bir su yalıtımı uygulamasına gerek bırakmaz.
Çevreye ve insan sağlığına zarar vermez.
Klorür geçirgenliğini ve karbonatlaşmayı azaltır.
Su kaynaklı tuzların ve çeşitli zararlı kimyasalların betona girmesini ve betonda hareket etmesini önleyerek betonu korur.
Beton üzerinde koruma betonu gerektirmez. Perde betonlarda dolgu öncesi koruma gerektirmez.

Uygulama
Etkin bir karışım sağlamak için döküm öncesi mutlaka yüksek hızda 15 dakika karıştırın. Eğer karışıma ayrıca kıvamlaştırıcı  katkı da isteniyorsa, önce PERMO CHIM CRYSTAL MIX PLUS’ı, daha sonra diğer katkıyı ilave edin. Çökme (slump) özelliğini artırmak için karışıma su ilave etmeyin.
Yatayda radye betonunun ilk 25 cm’lik kısmının PERMO CHIM CRYSTAL MIX PLUS katkılı beton olarak atılması yeterlidir. Ancak yalıtım bütünlüğünün perdelerde sağlanabilmesi için radyenin toprak ile temas eden bölgeleri de aynı şekilde PERMO CHIM CRYSTAL MIX PLUS katkılı olmalıdır. Ayrıca asansör çukuru gibi risk teşkil eden noktalarda radyenin yatay ve düşey alanlarının tamamının katkılı olarak dökülmesi gereklidir.
Soğuk derz oluşmaması için, 25 cm’lik katkılı beton katmanı prizini almadan önce, üst radye betonu (katkısız beton) katmanı dökülmelidir.
Uygulama alanının yüksek metrajlı olması durumunda iki pompa ile çalışılırsa, ilk pompa katkılı betonu dökerken 2. pompa katkısız betonu tamamlayacak ve soğuk derz oluşumu engellenecektir.
Beton dökümünün duraklayıp bir sonraki güne veya günlere kaldığı durumlarda soğuk derz oluşumlarında geçirimsizliğin sağlanması için bu yüzeylere yeni beton dökülmeden önce PERMO CHIM CRYSTAL MIX PLUS katkı malzemesi ile çimento karışımından oluşan şerbet hazırlanarak yüzeye fırça yardımı ile uygulanmalıdır. Uygulanan şerbet henüz yaş kıvamda iken beton atılması sağlanarak aderans arttırılırken, soğuk derzin geçirimsizliği de sağlanmış olacaktır.
Perde betonlarında soğuk derz noktalarında, perde genişliği ve beton sınıfı esas alınarak, uygun ebatlarda Swell-Flex bentonit/akrilik esaslı şişen bantlar uygulanarak geçirimsizlikte devamlılık sağlanmalıdır.
Perde betonundaki tij delikleri, vibrasyondan kaynaklı segregasyonlar gibi noktalar Emülzer grout ve tamir harçları ile doldurularak tamir edilmelidir.

Tüketim:
Çimento ağırlığının %1-2’si oranında kullanılır.

Ambalaj:
Net 15 kg kraft torba 

İçerik : Aktif kimyasal içerikli özel karışım 
Renk : Gri 
Görünüm : Toz 
Karışım : Su ile  
Yoğunluk : 1,04 gr/cm3
Uygulama Sıcaklığı : +5°C ile +35°C arası
GTIP No : 3824.40.00.00.00

 

Türk Malı
Türk Ak
İzoder
Suder
Szutest