Get Support

123-456-789-10

TR | EN | RU | ES | AR

Permo Flow Süper - Akışkanlaştırıcı Beton Katkısı

Tanımı
PERMO FLOW SÜPER, sıcak iklim koşullarında akışkan beton üretimi için kullanılan, priz geciktiren yüksek etkili süper akışkanlaştırıcı beton katkısıdır. Aynı zamanda, yüksek son dayanım değerleri elde edilmesi için, önemli oranda su azaltan katkıdır. Betonun su/çimento oranını düşürdüğü için, betonun su geçirimliliğini azaltır.

Kullanım Alanları
Döşeme, temel ve saha betonları
Perde, kiriş ve kolonlar
İnce ve sık donatılı betonarme elemanların üretimi
Her türlü mühendislik yapılarında
Yaz aylarında, daha uzun süre taşımak için hazır beton üretimi ve/veya şantiyede kullanılır.

Avantajlar
Süper akışkanlaştırıcı özelliği;
Su içeriğini artırmadan ve ayrıştırma riski olmaksızın akışkanlığı önemli oranda artırır
Betonda ayrışma (segregasyonu) azaltır.
Uzun süreli kıvam koruma
Betonun 7 ve 28 günlük dayanımlarını arttırır.
Yüzey görünümünü iyileştirir
Betonun yerine yerleştirilmesini kolaylaştırır, vibrasyon ve işçiliği azaltır.
Yüksek oranda su azaltıcı özelliği;
Son dayanımlarda önemli artış sağlar
Su miktarını önemli oranda azaltır
Betonun su geçirimsizliğini artırır
Büzülme ve sünmeyi azaltır
Daha düşük su/çimento oranları ile düşük geçirimlilik,

Uygulama
Beton Santralinde;
Hazır beton üretimi sırasında kullanılan beton karıştırıcısındaki, beton karışım suyuna ilave edilir. Tercihen beton içerisinde kullanılan suyun beton katkısı ile birlikte verilmesi daha da iyi sonuçlar verir. Beton mikseri hızlı devrinde 3 dakika karıştırılır.
Şantiyede;
Dozajı ayarlanmış olan katkı miktarı beton mikserinin üzerinden beton içerisine boşaltılır. Beton mikseri hızlı devrinde 5 dakika karıştırılır.
Karışım suyu hazırlanmış betona su verilmez. Her verilen 10 lt su beton basınç daynımını 10 kg/cm2 düşürür.

Sarfiyat
Bağlayıcı (çimento, uçucu kül, silis dumanı ..) ağırlığının %0,8 ile %1,5’i oranında kullanılır. 100 kg bağlayıcı için 800 g–1500 g arasındadır. Optimum katkı dozu, kullanılan bağlayıcı ve agrega kalitesine, su/bağlayıcı oranına ve ortam sıcaklığına bağlıdır. Bu yüzden doğru katkı dozunun ön deneme karışımları yapılarak tespit edilmesi önerilir.

Ambalajları

Net 25 kg Plastik Bidon
Net 200 kg varil
Net 1200 kg IBC

Kimyasal Yapısı Sodyum Naftalin Sülfonat esaslı  
Renk Açık kahverengi likit  
Katı Madde Oranı Min. %38  EN 480-8
pH ( %2 çözelti) 6,5 – 9    ISO 4316
Sodyum Sülfat İçeriği 0,50%  
Viskozite Max 150 cP (25°C)  
Özgül Ağırlık 1,20 gr/cm³ ± 0,05 ISO 758
Türk Malı
Türk Ak
İzoder
Suder
Szutest